Tjänster

Vi utför tjänster inom områden som grävsug, torrsug, blåsning och industriell sanering. Tjänsterna utförs även akut och av olika material exempelvis isolering, spån, sand, aska, grus och byggspill. Kontakta oss för offert.

Vårt erbjudande

Vi utmanar oss själva för att skapa en bättre framtid för våra kunder. Genom innovativa lösningar och samarbete arbetar vi för att leverera ett resultat av toppklass. Välkomna till Sevac!

Om Sevac

Vision och värderingar:

Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartner genom kvalité, säkerhet och hållbara lösningar. Vi strävar efter att förstå våra kunders behov och att leverera den bästa lösningen.

För oss på Sevac är uppförandekoden av yttersta vikt och vi accepterar inga genvägar som strider mot samhället där vi verkar. Vi jobbar aktivt med god affärsetik och tar hänsyn till miljö och klimat.

Vår torrsug fungerar som en stor dammsugare som sitter fast på en lastbil. Torrsugen är flexibel eftersom den suger upp allt från sand till sten. När vår torrsug används så parkeras den vid sidan av området där material ska sugas upp. Sugslangen som är monterad på bilen dras därefter till platsen som ska sugas rent. Vid behov monteras en förlänging av slangen på för att nå även på höga höjder. Vi suger upp allt material och tippar det sedan hos en återvinningscentral.

Du som kund kan luta dig tillbaka medan vi suger upp ditt överskottsmaterial effektivt och säkert. 

Kunder

Vi samarbetar med Ragnsells, E.ON biofor, PEAB-Häggvik, JM Entreprenad, Swerock och Betongindustri.

Vår grävsug är det bästa alternativet när den klassika grävmaskinen inte gör jobbet. Vår grävsug fungerar som en stor dammsugare som både suger och gräver samtidigt. Vid användning av grävsugen parkeras lastbilen vid sidan av området som behövs grävsugas. Sugslangen som är monterad på bilen dras därefter till platsen som ska sugas rent. Vid behov monteras en förlängning av slangen på för att nå även på trånga platser. I vissa fall så använder vi oss av trycklyft för att lösgöra material som sitter hårt. Vi suger upp allt material och tippar det sedan hos en återvinningscentral.